Kto to jest ortopeda?

Kto to jest ortopeda? Ortopedia jest jedną ze specjalności lekarskich, która skupia się na diagnostyce oraz leczeniu operacyjnym i zachowawczym szkieletu, układu więzadłowo – stawowego, mięśni, nerwów i naczyń. Współcześnie, do ogólnych działów ortopedii, możemy zaliczyć między innymi: choroby nerwowo – mięśniowe, reumoortopedię, złamiana patologiczne i zmęczeniowe, zapalenia i zakażenia kości i stawów oraz nowotwory narządów ruchu. Wśród najczęstszych schorzeń możemy wymienić te, które powstały na skutek uprawiania sportu, bóle kręgosłupa, bóle stawów, wady wrodzone i nabyte narządów ruchu, zakażenia oraz nowotwory.

Kim jest ortopeda?

Ortopeda jest lekarzem, zajmującym się układem kostnym i nieprawidłowościami postawy. Często jest jednocześnie także specjalistą traumatologii, czyli chirurgii urazowej. Wizyta w poradni ortopedycznej rozpoczyna się od diagnostyki, czyli rozpoznania problemu. W zależności od schorzenia, lekarz ortopeda może zaplanować i wdrożyć leczenie farmakologiczne, skierować pacjenta do innych specjalistów, zlecić wykonanie dodatkowych badań, bądź też zadecydować o konieczności przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych kości i innych narządów układowych. Ortopeda leczy między innymi zmiany zwyrodnieniowe, stany zapalne kości, stany zapalne systemu stawowo – więzadłowego, uszkodzenia nerwów obwodowych, wady postawy, urazy kości i okolicznych tkanek miękkich, choroby genetyczne wpływające na funkcjonalność motoryczną organizmu, a także zmiany nowotworowe i zakaźne kości.

Jakie badania może przeprowadzić ortopeda?

Po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego, ortopeda może wykonać badanie palpacyjne, a także skierować pacjenta na badania uzupełniające. Zaliczyć można do nich między innymi zdjęcia rentgenowskie (RTG), badania ultrasonograficzne (USG), tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, badanie radiologiczne, artrografię i densytometrię. Dadzą one pełny obraz schorzenia i pomogą zidentyfikować charakter zmian w strukturze kości i więzadeł.

Traumatolog a ortopeda – czy to ten sam lekarz?

Traumatolog to inaczej chirurg ortopeda. Posiada szersze kompetencje od ortopedy i koncentruje się przede wszystkim na inwazyjnych metodach diagnostyki i leczenia, gdy postępowanie nieinwazyjne nie jest wystarczające. Rekonstruuje wszelkie struktury ruchowe, wykorzystując do tego specjalistyczne stabilizatory, implanty, płytki, śruby oraz wypełniacze.

Ortopeda – specjalizacje

Ze względu na szeroki zakres dziedziny, jaką jest ortopedia, lekarze mogą specjalizować się w konkretnych, wąskich grupach pacjentów, na przykład uprawiających sport. Ortopeda sportowy zajmuje się przypadkami, które powstały podczas uprawiania sportu, bądź aktywności rekreacyjnych. Oprócz tego, przeprowadza także badania kontrolne sportowców, które pozwalają na zbadanie zmian zachodzących w narządach ruchu, pomaga w zapobieganiu kontuzji, może kierować na specjalistyczne rehabilitacje ruchowe i odnowę biologiczną.

Ortopeda dziecięcy zaś jest specjalistą od leczenia pacjentów od wieku niemowlęcego. Rozpoznaje wady wrodzone i nabyte wady postawy, przeprowadza badania i testy funkcjonalne, edukuje rodziców w zakresie profilaktyki i leczenia niewłaściwej postawy.
Istnieje również ortopeda stopy, który zajmuje się wyłącznie urazami powstałymi w tym obszarze ciała. Leczy między innymi halluksy, palce młotkowate, płaskostopie, wrastające paznokcie, przeprowadza artroskopie stawu skokowego i prowadzi poradnictwo doboru wkładek i obuwia ortopedycznego. Może skierować pacjenta na fizjoterapię pourazową i pooperacyjną stopy.

Kim jest ortopeda dziecięcy?

Ortopeda dziecięcy ma styczność z pacjentami zarówno w wieku niemowlęcym, jak i w wieku dojrzewania. Konsultuje ich między innymi w kierunku ewentualnej dysplazji stawów biodrowych, zniekształcenia twarzoczaszki, deformacji kończyn dolnych lub górnych czy wad budowy mózgoczaszki. U starszych dzieci dominujące są problemy z wadami postawy, między innymi dotyczą skoliozy, kifozy czy lordozy oraz płaskostopia podłużnego lub poprzecznego. Nie wolno zaniedbywać tego typu problemów u dzieci, gdyż w przyszłości konsekwencje tych zaniedbań mogą okazać się bardzo poważne.

Ortopeda dla dorosłych

Lekarz ortopeda przyjmujący dorosłych pacjentów, przede wszystkim ma do czynienia ze stanami pourazowymi, takimi jak przykurcze, skrócenie kości czy ograniczenia ruchomości. Niektóre z nich wymagają ingerencji chirurgicznej, jednak istnieje możliwość, że w zupełności wystarczające będzie działanie zachowawcze. Zaliczyć do nich możemy między innymi rehabilitację, specjalne wkładki do butów oraz podkładki na siedzenie. Osoby zgłaszające się do ortopedy z mocnym bólem, problemami z chodzeniem czy rwą kulszową zwykle posiadają zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lub dużych stawów. Nieleczone zachorowania tego typu mogą prowadzić nawet do niedowładów kończyn. W części przypadków wystarczy, że pacjent podda się długotrwałej rehabilitacji, a w pozostałych konieczna może być operacja. Osobom, które posiadają poważne dysfunkcje, ortopeda pomaga również dobrać odpowiednie kule, chodzik, wózek inwalidzki, a także protezę kończyny górnej lub dolne