UNICEF : ołów zagraża polskim dzieciom.

Ołów może znajdować się w różnych produktach i materiałach, takich jak zabawki, ubrania, kosmetyki, farby, biżuteria czy przybory kuchenne. Może również przedostać się do naszej żywności poprzez glebę lub wodę. Niestety, jego działanie jest toksyczne i może powodować szereg zaburzeń w organizmie, zwłaszcza u najmłodszych. W Polsce ponad 260 tysięcy dzieci ma podwyższony poziom ołowiu we krwi, co stawia nas w trudnej sytuacji w porównaniu do innych krajów.

Ołów jest substancją toksyczną, która może powodować zaburzenia neurologiczne i sercowo-naczyniowe. Nawet bardzo niskie poziomy stężenia ołowiu we krwiobiegu mogą mieć szkodliwe skutki na organizm. Dotyczy to nie tylko dzieci, ale także dorosłych, którzy są narażeni na jego działanie. Ołów może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie mózgu, koncentrację uwagi, pamięć oraz planowanie i rozwiązywanie problemów. Ponadto, może zwiększać agresję i zachowania antyspołeczne.

Chłopcy są szczególnie narażeni na uszkodzenia mózgu i zaburzenia funkcji poznawczych w wyniku zatrucia ołowiem. Z kolei narażenie dziewcząt na działanie ołowiu we wczesnym okresie życia, a nawet w łonie matki, może zaburzać ich wzorce hormonalne i wiąże się z opóźnionym dojrzewaniem płciowym.

Ołów można znaleźć w wielu produktach i materiałach, takich jak woda z rur ołowianych, ołów z przemysłu wydobywczego i recyklingu baterii, pigmenty na bazie ołowiu, ołów w puszkach na żywność, a także w kosmetykach, zabawkach i innych produktach. Cechą charakterystyczną ołowiu jest to, że nie ulega rozpadowi i kumuluje się w organizmie, zwłaszcza u najmłodszych. Dlatego też, zatrucie ołowiem może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia dzieci i całych społeczności.

Objawy zatrucia ołowiem początkowo są niespecyficzne, ale mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak niewydolność nerek, wątroby i układu nerwowego. Dlatego też, ważne jest, abyśmy wszyscy podjęli natychmiastowe działania w celu zmniejszenia narażenia na działanie ołowiu. UNICEF zaleca, aby państwa monitorowały i testowały poziom ołowiu we krwi, wprowadzały środki zapobiegawcze i kontrolne, umacniały systemy opieki zdrowotnej, prowadziły kampanie edukacyjne na temat zagrożeń i źródeł kontaktu z ołowiem oraz podjęły działania na poziomie globalnym w zakresie ujednolicenia standardów i norm dotyczących recyklingu i transportu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Wiedza o tym, jak wszechobecne jest zanieczyszczenie ołowiem i jak negatywnie wpływa na zdrowie dzieci i całych społeczności, zobowiązuje nas wszystkich do podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i dobra dzieci oraz przyszłych pokoleń. Wprowadzenie odpowiednich regulacji i działań prewencyjnych może pomóc w ograniczeniu narażenia na działanie ołowiu i zapobieganiu jego szkodliwym skutkom.