IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich

Zachęcamy do regularnego odwiedzania oficjalnej strony IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich oraz XI Kongresu Polonii Medycznej, która sukcesywnie uzupełniana jest o kolejne informacje dotyczące wydarzenia: https://swiatowyzjazdlekarzypolskich.org/. Wkrótce zostanie tam opublikowany ostateczny Program Naukowy, szczegółowo opisujący zapowiedziane wcześniej sesje tematyczne.

Dla wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o przyjeździe do Olsztyna, serdecznie zachęcamy do jak najszybszej rejestracji – do końca marca obowiązuje preferencyjna wysokość opłaty. Dla uczestników ze Wschodu (kraje spoza UE) jest realizowane wsparcie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (informacja dostępna w zakładce rejestracyjnej).

Informujemy również, że do dnia 15.03.2023 można zgłaszać oryginalne prace związane z tematyką zjazdu, którego tematem przewodnim są “Wyzwania współczesnej medycyny”. Prosimy o przesłanie tytułu doniesienia wraz z listą autorów i streszczeniem pracy (o maksymalnie 1800 znakach) w języku polskim lub angielskim. Streszczenie powinno zawierać sekcje dotyczące: (1) materiału i metody, (2) wyników oraz (3) wniosków.

Komitet Naukowy Zjazdu przeprowadzi ocenę nadesłanych streszczeń i podejmie decyzję o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji ustnej lub plakatowej (w formie e-plakatu) lub odrzuceniu do dnia 01.04.2023. Dla pierwszych autorów najlepszych prac przewidziana jest niespodzianka. Ze względu na formułę edukacyjną zjazdu, liczba doniesień oryginalnych jest ograniczona do jednej “sesji doniesień oryginalnych”.

Streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mail: kongrespolonii@hipokrates.org.