Prawo w medycynie

Prawo w medycynie. Przede wszystkim powinniśmy sobie uświadomić, że prawo medyczne to bardzo szeroki zbiór zasad – odnoszą się one oczywiście do medycznej praktyki. Pomaga ono zapewnić to, że jakość opieki zdrowotnej będzie na możliwie najwyższym poziomie. Co więcej, ograniczane jest ryzyko i ochrona pacjentów i samych pracowników. Dlaczego znajomość prawa medycznego jest tak istotna? Jakie przepisy prawa medycznego mają największe znaczenie? O jakich podstawowych zasadach prawa medycznego powinniśmy pamiętać? Jaka jest specyfika prawa w medycynie? W celu uzyskania odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników. 

Dlaczego znajomość prawa medycznego jest tak istotna?

Warto mieć świadomość tego, że prawo medyczne to niezwykle wyspecjalizowana dziedzina prawa, która dla przeciętnego człowieka może być dość problematyczna do zrozumienia. Nie zmienia to jednak faktu, że istotne jest to, by poznać absolutne podstawy w zakresie prawa medycznego. Dzięki temu możliwe będzie chronienie swoich praw i podejmowanie świadomych decyzji. W sytuacji, gdy nie do końca jesteśmy zaznajomieni z prawem medycznym, wówczas możemy nie widzieć, jakie mamy prawa i obowiązki, jak również w jaki sposób przejść o złożeniu do skargi. Co więcej, zupełnie naturalne jest, że nie wiemy jak poruszać się po proponowanych zmianach w przepisach prawa. Prawo medyczne obejmuje tematy związane z opieką medyczną – mowa chociażby o prywatności informacji zdrowotnych, badania klinicznych, testach genetycznych. W sytuacji, gdy nie jesteśmy zaznajomieni dobrze z tymi tematami, wówczas często możemy nie zdawać sobie nawet sprawy z tego, jaki wpływ może mieć prawo medyczne. 

Jakie przepisy prawa medycznego mają największe znaczenie?

Istnieje wiele praw medycznych, które warto znać. W jego zakresie dochodzi do częstych i regularnych zmian, jednak jest kilka obszarów, które warto w sposób szczególny zapoznać. Istotna jest chociażby poufność, która odnosi się stricte do bezpieczeństwa dokumentacji medycznej, jak również do jej prywatności. Istotna jest również prywatność, czyli prawo do zachowania tajemnicy danych osobowych. Podmioty, które świadczą usługi opieki zdrowotnej są zobowiązane do tego, aby zachować prywatność w odniesieniu do informacji medycznych. 

Ważnym przepisem prawa jest też świadoma zgoda, która odnosi się do udzielania zgody na procedury medyczne bądź inne zabiegi. Zanim pacjent zostanie poddany leczeniu, w pierwszej kolejności lekarze są zobowiązania potencjalnych korzyści i ryzyka. Nie w sposób nie wspomnieć o technologii informacji zdrowotnej. Wszelkie dane na temat chorób przechowywane są na komputerze i mogą być przekazywane w formie elektronicznej. Jeśli chodzi o regulacje dotyczące opieki zdrowotnej, to odnoszą się one do praw i zasad, które regulują świadczenie opieki zdrowotnej. 

O jakich podstawowych zasadach prawa medycznego powinniśmy pamiętać?

Warto w tym wpisie wspomnieć również o podstawowych zasadach prawa medycznego. Przede wszystkim każdy z pacjentów posiada prawo do opieki zdrowotnej. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że wszyscy mamy prawdo dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Jest to niezależne od tego, jaki mamy kolor skóry, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, płeć, sytuację finansową czy jaką religię wyznajemy. Nie w sposób nie wspomnieć o prawie do prywatności, które to zapewnia możliwość kontrolowania, kto dokładnie ma dostęp do poszczególnych informacji medycznych. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że pacjenci mogą decydować o tym, czy ich dokumentacja zostanie ujawniona członkom rodziny, osobom trzecim bądź ubezpieczycielom. Na szczególną uwagę zasługuje standard opieki- jest to jedno z kluczowych pojęć w przypadku prawa medycznego. W ten sposób pacjent może mieć pewność, że opieka nie będzie niższa od pewnych standardów. Odnosi się to do rodzaju opieki, która w danych okolicznościach jest wykorzystywana i akceptowana jako optymalna w danej sytuacji. 

Jaka jest specyfika prawa w medycynie? 

Przede wszystkim powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że prawo medyczne różni się od pozostałych działek prawa- w szczególności ze względu na charakter interdyscyplinarny. W jego skład wchodzą przepisy ze zróżnicowanych gałęzi prawa. Składa się ono nie tylko z norm cywilnych, ale również karnych i administracyjnych. Wbrew pozorom tych drugich jest stosunkowo mało, odnoszą się głównie do przeprowadzenia zabiegu bez zgody pacjenta. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że przepisy prawa medycznego mają swoje źródło w aktach prawnych różnych rang- konstytucji, ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego. Nie możemy pominąć znaczenie międzynarodowych aktów, takich jak chociażby Konwencja o biomedycynie i prawach człowieka. Jak można zatem zauważyć, prawo medyczne to dość skomplikowana kwestia, z którą warto się jednak zapoznać.